سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – عضو هییت علمی
تورج حمزه پور – کارشناس ارشد قسمت سیستم ها-مرکز تحقیقات و طراحی کاربردی موتور(صها)

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی و شبیه سازی غیرخطی سیستم کنترل الکتروهیدرولیکی سوخت موتور توربین گاز هوایی برای حالت پایا Steady state و گذراtransient با هدف آنالیز حساسیت پارامترها درهنگام ساخت اجزا سیستم ارایه شده است بدین منظور ابتدا توابع حساسیت پارامترهای سیستم شامل قطر دهانه نازل سوخت پاش پیش بار و ثابت فنر قطر دهانه شیر کنترل جریان و شیرتنظیم فشار نسبت به دبی سوخت نازل بدست آورده شده اند سپس این توابع برای نقطه کاری سیستم محاسبه و پارامترهای حساستر مشخص شدند در انتها تاثیر تلرانسهای ساخت اجزا سیستم مورد بررسی قرارگرفته و معلوم شد پیش بار فنر و قطر دهانه شیر کنترل جریان بیشترین تاثیر را روی دبی سوخت نازل کرد و لذا نیاز به تلرانس دقیق تری دارند.