سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام شیرخانقاه – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

جداگرشامل چهارسیستم پاندول اصطکاکی و میراگر MR است کهتحت اثرزلزله های با شدت مختلف روی میز لرزه قرارگرفته است کنترل کننده فازی از بازخورد جابجایی و شتاب سازه برای تنظیم مقاومت میراگر نیمه فعال استفاده می کند نتایج چند نوع روش کنترل نیمه فعال و غیرفعال با هم مقایسه شده و مطالعه نشان میدهد که ترکیب fPS و میراگر MR می تواند کنترل قدرتمندی برای سازه ها فراهم کند مدل عصبی فازی برای بیان رفتار میراگر استفاده شدها ست مدلسازی FPS با استفاده از معادله تحلیلی غیرخطی و آموزش فازی ـ عصبی صورت گرفته است نتایج نشانی مدهد رفتار دینامیکی یاتاقانهای FPS و میراگر MR بخوبی با استفاده از مدلهای فازی عصبی پیش بینی می شود.