سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی کشاورزامامی – دپارتمان مهندسی مکانیک مجتمع فنی تهران نمایندگی قزوین
محمود فیاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

دراین پژوهش روشی به کمک نرم افزار برای شبیه سازی پارامترهای مکانیکی و آکوستیکی سیستم تعلیق خودرو پیشنهاد شده است این روش می تواند نحوه مدلسازی و شبیه سازی واقعی یک خودرو را با دقت قابل قبولی ارایهدهد درمقاله حاضر با استخراج معادلات حاکم برحرکت یک چهارم سیستم تعلیق خودرو و توسعه دادن آن برای کل سیستم خودرو مدلسازی و شبیه سازی ان را نتیجه گرفت درضمن درنمودارهای نتایج کلیه نیروهای موثردرحرکت خودرو از قبیل نیروهای ناگهانی دست انداز نیروی افقی بادسوراخ و حفره های کوچک موجود برزمین و … صداهای ریزودرشت درفضای بین تایر و زمین درهنگام حرکت خودرو ایجاد شده صدای بوق خودرو و پارامترهای دیگر درنظر گرفته شدهاست برنامه نوشته شده به کمک نرم افزار برای شبیه سازی آکوستیکی صدای بوق و صداهای ریزودرشت زیرتایردرتماس با زمین درهنگام حرکت خودرو با ورودی سینوسی به نرم افزار داده شده که خروجی به دست آمده صدایی با فرمت موج نتیجه خواهد داد