سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی قربان دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
وحید مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی های جریان خون خواص و فشار آن ازجمله مسائلی است که سالهاست بوسیله پزشکان مختلف مورد مطالعه قرارمیگیرد و ازجملهدلایل انگیزش به این کار بررسی چگونگی افزایش فشارخون درشرایط مختلف می باشد این مطالعات زمانی که رگها ازحالت طبیعی خود خارج شه و باعث وقوع پدیده گرفتگی رگها و انسداد مجاری عروقی شوند اهمیت بیشتری پیدا می کند مقاله زیر به بررسی و تحلیل سه بعدی و ناپایای جریان خون دریکی ازاجزا صلی بدن درامر توزیع خون یعنی آئورت و رگهای اصلی متصل به آن می پردازد روشی که برای این تحلیل استفاده شده است روش دینامیک سیالات م حاسباتی CFD می باشد که برپایه اختلاف حجم محدود FVM است نتایج بدست آمده بصورت نمودارهایی از پروفایلهای سرعت فشار و شدت جریان خروجی ارایه گردیده است. نتایج با داده های حاصل از روش المان محدود FEM مورد مقایسه قرارگرفته است.