سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امیرابادی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
فرشید جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجن

چکیده:

سایش ابزار به عنوان یکی از نقاط ضعف فرآیند براده برداری وپارامتر تاثیر گذار درنتایج نهایی ماشینکاری، همواره مورد اهمیت قرار گرفته است. در گذشته مطالعاتی که بر روی سایش ابزار صورت گرفته محدود به تحقیقات و آزمایشات تجربی بوده که این روش طولانی و زمان بر بوده و مشکلات زیادی را به همراه دارد. با توجه به آنچه عنوان گردید، امروزه از شبیه سازی فرآیند ماشینکاری به عنوان ابزار کمکی جهت بررسی و پیش بینی سایش ابزار بهره گرفته شده است. اغلب تحقیقاتی که در این راستا صورت گرفته، به شبیه سازیهای دو بعدی محدود شده است که توفیقاتی را هم در بر داشته است. اما در چند سال اخیر با گسترش قابلیتهای شبیه سازی به منظور بررسی واقع گرایانهتر فرآیند براده برداری، از شبیه سازی سه بعدی برای سایش ابزار بهره گرفته میشود که نتایج بسیار خوبی را در بر داشته است. به لطف استفاده از شبیه سازی سه بعدی، بررسی برخی از پارامترها همچون اثر زاویهی تمایل و زاویهی نوک ابزار که در گذشته امکان پذیر نبوده، میسر شده است. در این تحقیق، از شبیه سازی سه بعدی به منظور بررسی سایش در ابزار با حالتهای مختلف زاویهی تمایل ۱ و نوک ابزار بهره گرفته شده است. معیار سایش ابزار در این کار، سایش چسبنده لحاظ شده که برای این منظور از نتایج تجربی سایش دیگران استفاده شده است.