سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ایزدی نجف آبادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
امیر نجات – استادیار دانشگاه تهران
وحید اصفهانیان – استاد دانشکده های فنی دانشگاه تهران
رضا قربانی – مدیربخش توربین گاز شرکت پرتو

چکیده:

دراین مقاله شبیه سازی عددی جریان نشتی و بررسی عملکرد توربین تحت تاثیر آن بررسی شده است بررسی عددی اثر کنترل فعال و غیرفعال برجریان نشتی نوک پره ها از طریق مقایسه اثر تزریق هوای خنک کننده در پلتفرم نوک پره و همچنین بررسی اثر ایجاد لبه در سطوح پرفشار و کم فشار نوک پره برتلفات جریان نشتی و بازده پره های روتور صورت گرفته است برای برسری کمی جریان نشتی تلفات فشار کل و راندمان فشار کل برای هندسه های مختلف ارزیابی شده است نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که تزریق هوای خنک کننده در پلت فمر نوک پره کنترل فعال جریان نشتی علاوه براینکه باعث انسداد مسیر جریان نشتی می شود و جریان نشتی و تلفات ناشی از ان را کاهش میدهد دمای سطح پلتفرم نوک پره را نیز کاهش میدهد بررسی اثر پارامترهای کنترل غیرفعال جریان نشتی نشان میدهد که اضافه کردن لبه کامل در سطح کم فشار و لبه جزئی در سطح پرفشار پلت فرم نوک پره اثرقابل توجهی درکاهش جریان نشتی و تلفات ناشی از آن برجای خواهد گذاشت.