سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر اظهری – دکتری عمران آب
محمد علیزاده – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

دراین مطالعه جریان ناشی ازشکست ناگهانی سد ازطریق حل عدد یمعادلات ناویر – استوکس همراه با روش VOF بصورت سه بعدی شبیه سازی و اثرانقباض جانبی کانال پایین دست برروی این جریان مورد بررسی قرارگرفت برای محاسبه کمیت های مربوط به آشفتگی جریان از مدل K-ε استاندارد استفاده گردید مدل عددی مورد استفاده قسمتی ازنرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت می باشد نتایج آزمایشگاهی مطالعه کوجامان و اوزمن جاغاتای ۲۰۱۲ برروی مدل فیزیکی جریان شکست سد درکانالی با انقباض جانبی مثلثی شکل همگرا واگرا به عنوان معیاری برای واسنجی و صحت سنجی مدل عددی مورد استفاده قرارگرفت