سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی علیزاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اساساً میزان تمیزی فولاد مذاب ورودی به قالب ماشین ریخته گری مداوم ، متأثر از نحوه عملکرد تاندیش در شناورسازی و حذف ناخالصی های غیرفلزی خواهد بود . در این رابطه نوع الگوی جریانسیال حاکم در تاندیش به همراه نیروهای شناوری ناشی از اختلاف دمایی در مذاب داخل تاندیش نقشمهمی را ایفا می نما یند. در این مطالعه جریان فولاد مذاب در تاندیش با استفاده از حل معادلات مومنتومدر جریان مغشوش به همر اه حل معادله انرژی برای شرایط غیر همدما شبیه سازی شده است . همچنین جهت رسم منحنی توزیع زمان اقامت سیالRTD) در تاندیش ، معادله انتقال جرم نیز بطور همزمان با سایر معادلات حاکم جهت انتشار ماده ردیاب در سیستم حل گردیده است . شرایط مغشوش در تاندیش به کمک مدل تجر بی k -e اعمال شده است . برای حل عددی معادلات حاکم از نرم افزار FLUENT شده و اثر آن در عملکرد تاندیش مورد بررسی قرار گرفته است