سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق رفیع وحید – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدصادق جلال الدینی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
فرهاد شیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مهارسیلاب با استفاده ازمخازن تاخیری تاثیری مستقیم و سریع برروی سیلاب میگذارد چنانچه توپوگرافی امکان ایجاد مخزن تاخیری با حجم مناسب را بدهدو منابع قرضه درفاصله کمی ازمحل پروژه موجود باشد به علت تاثیر سریعتر آن درمقایسه با روشهای آبخیزداری برتسکین سیلاب میتوان مورد استفاده قرارگیرد سدهای تاخیری بیشترین کارایی را درحوزه های کوچک و با شیب زیاد دارند همچنین باعث کاهش سیلاب و افزایش زمان تمرکز خواهد شد دراین راستا برای شبیه سازی هیدرولیک جریان زامدلهای عددی که ابزاری ارزشمند و دقیق است استفاده گردید دراین تحقیق به شبیه ساز یتوزیع فشار و سرعت روی ۴ تیپ از سرریزهای تاخیری سیلابی با ۴ شیب پایین دست بصورت عددی توسط نرم افزار Flow-3d v9.3 که مبتنی برروش حجم محدود می باشد ارایه شده است برای مدلسازی آشفتگی ازمدل K-e استاندارد و برای شبیه سازی سطح آب از مدل VOF استفاده گردید.