سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامان عباس چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی
حسام ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه مهندسی آب

چکیده:

استفاده از آبشکن ها در تثبیت کناره رودخانه های فرسایش پذیر و ایجاد مسیر مناسب برای هدایت جریان کاربرد فراوانی دارد. فرسایش و رسوبگذاری اطراف آبشکن تابع عوامل مختلفی مانند نوع آبشکن، الگوی جریان اطراف آن، شکل هندسی، میزان حمل رسوب توسط آب و…میباشد. در این بررسی آبشکنL شکل نفوذ ناپذیر، به صورت غیر مستغرق در زوایای ۰۳ ،۰۳ ،۵۴ ۵۴ و ۰۳ درجه از قوس رودخانه قرار داده شد و به منظور شبیه سازی الگو و تلاطم جریان اطراف آبشکن، از مدل آشفتگی دو معادله ای K  استفاده شد. نتایج نشان داد که محل تشکیل گردابه های فرسایش دهنده، محدوده سرعت های ماکزیمم و در نهایت بیشترین فرسایش آبی در دماغه آبشکن است و با تغییر موقعیت آبشکن در جهت جریان در زوایای مختلف قوس، در زاویه ۵۴ درجه و ۰۳ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار رادارد