سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

آبشکن ها معمولا برای حفاظت ازسواحلی که بوسیله جریانهای با سرعت زیاد درمعرض تخریب قرارمیگیرند و یا برای هدایت جریان به مرکز رودخانه استفاده میشود احداث آبشکن درقوس باعث افزایش سرعت و تنش برشی دردماغه آبشکن و ایجاد گردابه هایی دراطراف آن میگردد دراین تحقیق با استفاده ازیک مدل سه بعدی به بررسی الگوی جریان حول آبشکن نفوذپذیر درقوس ۱۸۰درجه تند پرداخته شده است جهت شبیه سازی میدان جریان ازنرم افزار MIKE3 استفاده شده است نتایج حاصل ازشبیه سازی نشان میدهد که احداث آبشکن درقوس برروی الگوی جریان و انتقال رسوبات درقوس اثرگذار می باشد.