سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن
مسعود منجزی – دانشیار دانشکده معدن دانشگاه تربیت مدرس
مهسا غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
جواد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن

چکیده:

با توجه به گسترش تونلسازی مکانیزه و استفاده از ماشینهای حفاری درحفر تونلها بررسی پروسه حفاری درایننوع تونلسازی از اهمیت عمده ای برخوردار است تونلسازی مکانیزه توسط یک سری از مولفه های تاثیر گذار در پروسه حفاری مانند نوع خاک، نوع ماشین حفاری ، نگهداری تونل فشار سینه کار و فضای خالی بین سپروخاک ، و نیز مراحل حفر و نصب نگهداری مشخص می شود چنین مواردی چالشهای قابل توجهی برای مدلسازی پروسه حفر تونل هستند دراین مقاله به منظور بررسی بهتر از رفتار پیچیده تونلسازی سپری و تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی طراحی TBM در خط ۳ متروی تهران از یک مدل المان محدود سه بعدی ۳D به منظور شبیه سازی پروسه ساخت مرحله به مرحله step by step در پیشروی تونل استفاده شده است این بررسی شامل همه مولفه های تونلسازی سپری از جمله فشار سینه کار ماشین حفاری و تماس اصطکاکی آن با خاک تزریق دوغاب و نصب سیستم نگهداری است.