سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیروز نژادمزارع بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک
محمد سروش – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش تفاضل محدود حوزه مان معادله های موج ماکسول را دریک سنسور فیبرنوری فابری پروشبیه سازی می کنیم شبیه سازی را با اعمال یک موج سینوسی دردو حوزه زمان و مکان انجام میدهیم اختلاف فاز موجهای بازگشتی را به ازای تغییر ضریب شکست فیبرنوری و فاصله هوایی محاسبه می کنیم همچنین نتیجه شبیه سازی را با یک رابطه تقریبی ارایه شده مقایسه می کنیم