سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم برزگر بیزکی – کارشناس ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه کاشان
علی اکبر عبداله زاده – استادیار گروه مهندسی معدن،دانشگاه کاشان
سید ضیاءالدین شفائی – استاد گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به اهمیتموضوع طبقه بندی مواد درمدارهای فراوری با نمونه گیری به مدت دو هفته از خوراک سرریز و ته ریز سرندهای کارخانه زغالشویی البرز مرکزی انجیر تنگه زیراب عملکرد آنها بررسی شد دراین راستا ابتدا نمونه های تهیه شده تجزیه سرندی شد و پس از آن نمودارهای دانه بندی بخشهای مختلف آن ترسیم شد سپس با استفاده از مدل کارا جریانهای سرریز و ته ریز سرندهای ۱۳ میلی متری شبیه سازی شد برا یاعتبارسنجی مدل کارا ازنسخه ۳۶نرم افزار مادسیم استفاده کرده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شد که صحت مدل مزبور را درمورد این سرندها تایید کرد با توجه باین که مدل کارا برای شبیه سازی سرندهای ۱ میلی متر کارایی ندارد برای شبیه سازی سرندهای ۰/۵ میلی متر از مدل کارایی انتقال ذرات به ته ریزی استفاده شد و برای اعتبارسنجی آن نیز ازنرم افزار مادسیم استفاده شده است.