سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه نظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران قلی پورشهرکی – استادیار؛ گروه فیزیک؛ دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک،

چکیده:

با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مولکولی کلاسیکی، یک روش جالب برای ساخت نانولوله های کربنی بررسی شده است. در این روش نانولوله های تک دیواره و چنددیواره از طریق خم شدن نانوروبا ن های گرافنی الگودهی شده روی گرافیت، بوسیله ی جذب سطحی اتم هیدروژن شکل می یابند. جذب اتم هیدروژن توسط لایه ی گرافن می تواند فرآیندی جهت ذخیره سازی اتم هیدروژن نیز باشد. در دماهایی مانند دمای اتاق یا دماهای پایین تر هیدروژن جذب لایه می شود و در اثر تنشی که ایجاد می کند لایه ی گرافن خم شده و نانولوله شکل می گیرد. در دماهای بالا می توان هیدروژن را از سطح نانولوله جدا کرد و یک نانولوله ی خالص بدست آورد. قطر و کایرالیتی نانولوله های تولید شده از این طریق با پهنا و جهت پیش بینی شده از قبل برای نانوروبان های الگو دهی شده، کنترل می شود. این نانولوله ها دیگر نیازی به فرآیند دسته بندی پس از تولید ندارند