سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد حمیدی جمنانی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندس یعمران دانشگاه علم و صنعت ایران
افشین حسینی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندس یعمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پهنه بندی خطر لرزه ای ایران نشان میدهد که اکثر شهرهای ایران در مناطق زلزله خیز واقع شده اند بسیاری از شهرهای بزرگ د رمنطقه نزدیک گسل گسترش یافته اند نمونه توسعه شهر در بخش شمالی انست برای طراحی مناسب سازه های مقاوم در برابر زلزله نیاز به دانستن ویژگیهای جنبش نیرومند زمین می باشد به دلیل کمبود اطلاعات لازم از جمله شتابنگاست و طیف پاسخ درمناطق نزدیک گسل تولید شتابنگاشت سازگار با شرایط تکتونیلی ساختگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است نمونه ی بارز و اخیرا این نوع زلزله ها زمین لرزه ۵ دی ماه ۸۲ شهر تاریخی بم می باشد که منجر به رخداد یک فاجعه بزرگ انسانی گردید.