سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمد قربانی –
علیرضا صادقی ماهونک –
یحیی مقصودلو –

چکیده:

عمرنگهداری غذا به عنوان دوره ای تعریف می شود که کیفیت خوراکی ماده غذایی حفظ شود به منظور صادرات منظم محصولات غذایی و با توجه به تقاضای مصرف کننده تعیین ماندگاری ماده غذایی ضروری وغیرقابل اجتناب می باشد به منظور داشتن فهم روشن ازعمر نگهداریماده غذایی دانستنمکانیسم فساد و افت کیفیت ماده غذایی ضروری است روشهای آزمون عمر ماندگاری تسریع شده بطور گسترده برای ارزیابی عمر ماندگاری ماده غذایی و بسیاری از محصولات صنعتی دیگر استفاده می شود دراین مطالعه مطالعات اخیر درباره مکانیسم فساد مواد غذایی مفهوم عمر ماندگاری و روشهای تعیین و پیش بینی آن مدلهای ریاضی موجود محدودیت های موجوددرکاربرد آزمونهای تسریع یافته و کاربرد رایانه در شبیه سازی عمر ماندگای ماده غذایی گردآوری شده است