سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سحر مختاری – دانشجوی دکترا، سازمان بنادر و دریانوردی
محمدسعید مدیحی – کارشناسی ارشد، سازمان بنادر و دریانوردی
گیتا برادران ابراهیمی – کارشناسی ارشد، سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

خلیج فارس از پر رفت وآمدترین مسیرهای کشتیرانی جهان بوده که با انتقال تقریبی ۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ بشکه نفت در سال از تنگه هرمز، ۶۰ درصد حملونقل جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. تخمین زده شده که در طی دهههای اخیر علاوه بر آلودگیهای نفتی برجای مانده۱ میلیون تن نفت، در نتیجه استخراج، رفتوآمد کشتیها و تانکرهای نفتکش، ریزشهای طبیعی / از جنگهای گذشته در خلیجفارس، سالانه ۵و عمدی و رها شدن محصولات نفتی از صنایع منطقهای به این پیکره آبی رها میگردد [ ۱]. از این رو مطالعه رفتار و حرکات نفت ریخته شده در این پیکره آبی به منظور تدارک یک طرح مدیریتی مناسب برای کاهش اثرات جانبی ناشی از حوادث نفتی قریب الوقوع بسیار حایز اهمیت[ است. [ ۲ عوامل بسیاری بر پخش، انتشار و وضعیت لکه نفتی در محیط دریایی اثرگذار هستند. عوامل اصلی مؤثر بر پخش و انتشار لکه نفتی عبارت از.[ حجم اولیه نفت ریخته شده، ترکیبات آب و گردش آب در زیر و اطراف منطقه نشت نفت و میدان باد بر فراز منطقه نشت میباشند[ ۳سرنوشت نفت ریخته شده به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن، هواشناسی منطقه و تعدادی از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی ازقبیل تبخیر، انحلال، امولسیون، اکسیداسیون خودکار، فتواکسیداسیون و تجزیه بیولوژیکی بستگی دارد. داشتن اطلاعات مربوط به پخش، انتشار و زوال لکه نفتی یکی از نیازهای اساسی برای برنامه ریزی جهت کاهش خسارات وارده از الودگی نفتی بر روی اکوسیستم های طبیعی و [ مدیریت صحیح در بحران های ناشی از حوادث منجر به الودگی نفتی در دریا می باشد.