سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

چکیده:

در این مقاله از حل معادلات کامل سنت- ونانت، جهت تخمین هیدرو گراف جریان با استفاده از شمای روش ماسکینگام که در سال ۲۰۰۴ توسط آقاب وانگ و همکارانش ارایه گردید استفاده شده است. این روش موسوم به روش چهار نقطه ای تفاضل محدود ماسکینگام(۴-point FDF M-M ) بوده و مبتنی بر معادله موج دیفیوژن غیر خطی برگرفته از سیستم معادلات سنت- ونانت می باشد. به طوری با صرف نظر از پخشیدگی عددی و فیزیکی معادله موج دیفیوژن به معادله دیفرانسیل معمولی غیر خطی مرتبه اول تبدیل می شود. و سپس شکل تفاضل محدود چهارنقطه ای در آن اعمال می گردد. اجرای این مدل بر روی سیلاب مشخصی از رودخانه یوان در بازه یوانلینگ – وانگجیاهه و مقایسه با مقادیر مشاهداتی، نشان داد که این مدل با دقت بالایی شبیه سازی روند یابی جریان در کانال ها را انجام می دهد. همچنین، مشخص شد که با افزایش ضریب زبری شزی وشیب کف رودخانه، هیدروگراف روند یابی شده دارای پیک سیلاب بیشتری خواهد بود.