سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه جاودان – دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی
افراسیاب رئیسی – دانشگاه شهرکرد، دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله جریان پالسی خون در انشعاب کاروتید با روششبکه بولتزمن بررسی میشود. هدف اصلی از این مطالعه پیشبینی مکان- های مستعد تشکیل رسوب و چگونگی انباشت و پیشروی آن باگذشت زمان میباشد. معیار تشکیل رسوب در این بررسی فاکتور تنش برشی نوسانی روی دیواره می باشد. مقایسه الگوی رسوب به دست آمده با یک نمونه تجربی و همچنین مدل متداول گرفتگی مورد استفاده در شبیه سازی ها، تطابق قابل قبولی دارد