سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مجید حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
امیر خسروجردی –

چکیده:

مدلهای متعددی جهت مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز وجود دارد که باتوجه به قابلیت های این گونه مدلها و شرایط توپوگرافی و آب و هوایی وسعت منطقه موردنظر مدل مناسبانتخاب میشود از این رو دراین تحقیق با استفاده از جدیدترین ویرایس ابزار ارزیابی خاک و آب بنام SWAT2009 که سازگار با نرم افزارArcGIS9.3 می باشد رواناب حوضه ابریز سنجابی شبیه سازی گردیده است بمنظور مدلسازی رواناب پارامترهای جریان شبیه سازی شده توسط مدل SWAT2009 با بکارگیری لایه های اطلاعاتی مورد نیاز دریک دوره آماری مشخص ۲۰۰۴-۱۹۹۵ با استفاده از SUFI2 درحوضه آبریز سنجابی واسنجی گردید