سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین نظری – کارشناس ارشد مهندسی آب
فرزین نصیری صالح – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی چاوشیان – پژوهشگر مرکز تحقیقات بین المللی ریسک و مخاطرات آبی ICHARM ژاپن
مرتضی علوی نیا – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب

چکیده:

امروزه استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی به منظور شبیه سازی فرایندهای کمی و کیفی مرتبط با چرخه آب درطبیعت بسیار متداول و رو به گسترش است این مدلها به علت وجود پارامترهای نسبتا زیادو عدم درک فیزیکی از برخی از این پارامترها در مرحله کالیبراسیون دچار مشکل هستند این محدودیت سبب شده است اغلب درکالیبراسیون مدل یافتن یک سری منحصر به فرد از پارامترهای بهینه ناممکن شود این امر اهمیت ترکیبات مختلف پارامترهای مدل و فرض عدم وجود گروهیاز پارامترهای منحصر به فرد را دو چندان می کند عدم قطعیت در تخمین پارامترهای مدلهای هیدرولوژیکی منجر به عدم قطعیت در نتایج شبیه سازی می شود مدل SWAT برای پیش بینی اثرات روشهای مدیریت مختلف برچرخه آب شبیه سازی فرسایش و انتقال مواد شیمیایی کشاورزی درح وضه های آبریز پچیده وسیع با توجه به تغییرات خاک کاربری اراضی و شرایط آبو هوایی در دوره های طولانی کاربرد دارد.