سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – کارشناسی مهندسی مکانیک،دانشگاه شیراز
میلاد جهانگیری – دانشجوی کارشناسی عمران_دانشگاه یاسوج

چکیده:

ازانجاکه هنگام بروز طوفان امکان ایجاد پدیده کمانش درمخازن ذخیره وجود دارد که میتواند به ایجادخسارت منجر شود دراین مقاله پدیده کمانش را درمخازن ذخیره فاقد سقف درمرحله سخت بررسی نمودیم برای تقویت این مخازن از چندین کابل جهت جلوگیری از کمانش استفاده شد پدیده کمانش درمخازن با استفاده از مشخصات مخازن واقعی و با ایجاد مدل اجزای محدود درنرم افزار Ansys شبیه سازی گشته و تغییر فرمهای ایجاد شده درمخازن پس از کمانش نشان داده شد مقایسه بار بحرانی کمانش درمخازن سربازبا و بدون کابل نتیجه گرفته شد که استفاده ازکابل باربحرانی کمانش را افزایش داده و احتمال ایجاد کمانش درمخازن را نسبت به حالت بدون کابل به میزان قابل ملاحظه ای کاهش میدهد استفاده از کابل برای تقویت سازی مخازن سرباز درحین ساخت به عنوان روشی کاربردی برایجلوگیری ازایجاد پدیده کمانش پیشنهاد گردید.