سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهراد اسمعیل نیاورانی – دانشجوی کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
امید علیزاده –
محمدعلی شاهرخ نیا – استادیار دانشگاه فیروزآباد

چکیده:

کاهش نزولات جوی درسالهای اخیر و استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی بسیاری از دشتهای کشور را با بحران اب ساخته است یکی از راه های برون رفت از این بحران و کاهش مسائل و مشکلات موجود استفاده صحیح از منابع آب زیرزمینی و برنامه ریزی بهینه آبیاری می باشد برای برنامه ریزی آبیاری دانستن وضعیت رطوبت خاک درزمانهای مختلف و عکس العمل گیاه نسبت به آن نیاز می باشد دراین زمینه استفاده ازمدل های بیلان آب و خاک و شبیه سازی عکس العمل گیاه می تواند مفید باشد تعدادی مدلهای شبیه سازی کامپیوتری ۱و۳و۴و۵و۲ به منظور ارزیابی نیاز ابی گیاه با استفاده از این روش ارایه شده اند یکی از این مدلها مدل WaSim می باشد که از آن درتحقیقی برروی گیاه گندم درمنطقه مرودشت فارس استفاده گردیده است.