سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر ال
بابک اخگر – استاد، C3RI، دانشگاه شفیلدهالم، انگلستان
سید محمد رضا ناصر زاده – دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

با رشد روز افزون کسب و کارها، خدمات و سیستم های آنلاین در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل اصلی در فضای آنلاین مطرح می گردد که از پیچیدگی تعاملات اجتماعی دنیای مدرن از جنبه های مختلف تاثیر می پذیرد. در این راستا قابلیت متنوع اینترنت در ارائه انواع خدمات آموزشی و چند رسانه ای منجر به جهت گیری و سرمایه گزاری های وافر از سوی دانشگاه ها و کمپانی ها در ارائه خدمات آموزشی و یادگیری مبتنی بر وب گردیده است. لذا بسیاری از محققان به شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و مدلسازی بواسطه این عوامل پرداخته اند. در این پژوهش نیز با مطالعه جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی مصرف کننده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهر البرز، بوسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی سعی بر آن است تا مدلی جامع از اثر بخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیک مهر البرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز ارائه دهیم. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محتوا، کیفیت پاسخگویی، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده ، و دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی اثر بخش ترین عوامل رضایتمندی شناخته شدند.