سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ابراهیم زاده – مربی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
اتابک فیضی خانکندی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یوسف حسن زاده – استاد گروه عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

توانایی پیش بینی دقیق شدت رسوبگذاری مخازن سدهای ذخیره ای در برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز و تعبیه محل مناسب دریچه های برداشت آب طی مراحل طراحی و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. عدم اطلاع از وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد و پیش بینی روشهای کنترل آن موجب کاهش عمر مفید سد و اتلاف سرمایه های عظیم ملی می گردد. در این مقاله به بررسی پدیده رسوبگذاری در مخزن سد ماکو پرداخته و به منظور شبیه سازی رسوبگذاری سد مذکور از مدل ریاضی GSTARS3.0 استفاده شده است. و با توجه به هیدرو گرافیهای انجام شده در مخزن سد در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ ضمن کالیبره کردن مدل GSTARS3.0بهترین مدل جهت پیش بینی نحوه رسوبگذاری مخزن سد مذکور انتخاب گردید، نتایج حاصل از مدلسازی مذکور نشان می دهد که چنانچه هیچ عملیات رسوب زدایی در سد ماکو در سالهای آینده صورت نگیرد. با گذشت حدود ۳۲ سال یعنی در سال ۱۴۲۰ میزان حجم رسوبات انباشته شده در مخزن سد بالغ بر ۱۲۲ میلیون متر مکعب خواهد بود که از نظر درصد حجمی برابر ۸۸/۴ درصد حجم مخزن می باشد و عملا این مقدار رسوب مخزن سد را از بهره برداری خارج خواهد نمود.