سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم گلی – کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک،دانشگاه زنجان
خدیجه مصطفوی – کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک،دانشگاه زنجان
جمال داودی – دانشیار دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر آهنگ کاهش دما بر پخش نانو قطره نقره بر روی سطح مس با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی است. این شبیه سازی در هنگرد کانونیکNPT)انجام شده است. پتانسیل به کار رفته،پتانسیل ساتن-چن کوانتومی بوده و برای حل معادلات دیفرانسیل جفت شده بین ذرات و محاسبه مسیرهای فاز از روش سرعت ورله استفاده کرده ایم. با تغییر آهنگ کاهش دما، اثر آهنگ سرد کردن در ترشدگی و زاویه تماس نانو قطره با سطح جامد محاسبه شده است و مشاهده کردیم هرچه آهنگ کاهش دمای نانو قطره نقره ک مترباشد، منجر به کاهش زاویه تماس که معیاری از ترشدگی سطح و قدرت پیوند است، می شود.