سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین نظریان شهربابکی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید وجدی تولون –

چکیده:

دراین سالها با افزایش نگرانیهای زیست محیطی توام با محدودیت های استفاده از سوختهای فسیلی استفاده ازمنابع انرژی پاک و مقرون بصرفه مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران قرارگرفته اهست بدین منظور استفاده ازسیستمهای ترکیبی یاهیبریدی الکتریکی با توسعه روزافزونی مواجه گردیده اند از حوزه های گسترده صنعتی که به جد از فناوری سیستمهای هیبریدی بهره می برندن می توان به صنعت خودرو اشاره نمود که دراین بین استفاده ازسیستمهای تولید توان محرک الکتریکی درخودروهای شهری از جایگاه ممتازی برخوردارند استفاده ازسیستمهای هیبریدی درخودرو عمدتا به علت مهیا شدن ویژگیهایی چون بازده بالا آلایندگی کمتر مسافت قابل پیمایش بالا ایمنی مطلوب و قیمت قابل رقابت با خودروهای متداول مورد توجه بسیاری از خودروسازان بزرگ درسطحی وسیع قرارگرفته است دراین پژوهش سیستم دینامیکی بدنه خودرو تایرها و موتورالکتریکی به عنوان منبع تولیدتوان محرک خودرو درمحیط نرم افزاری متلب – سیمولینک شبیه سازی شدها ست با استفاده از به کارگیری شرایط تولید توان متغیر درموتور الکتریکی به بهینه سازی عملکرد دینامیکی خودرو پرداخته ایم.