سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت نوروزی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رامین بزرگمهری بوذرجمهری –
محمودرضا پیشوایی –
سعید جمشیدی –

چکیده:

مدل سازی پروسه های تخلیه و آشام با استفاده از شبکه های روزنه ای یکی از چالشهای پیش رو در این شاخه از علم اس ت. بسته به نوع شبکه روزنه ای که ساخته شده است پروسه مدلسازی دینامیک حرکت سیالات مراحل متقاوتی را طی میکند در این تحقیق برای شبیه سازی پروسه های تخلیه و آشام از مدل روزنه ای که قب لاً برای مغزه های کربناته توسط نگارندگان ساخته شده است استفاده می شود و پس از مدل کرد ن دینامیک حرکت سیالات اطلاعات فشار مویینه و تراوایی نسبی در دو پروسه تخلیه و آشام تولید شده و با اطلاعات تجربی مقایسه می شوند