سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سحر انسانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
جعفر صادقی –
سیدمحمد حسینی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین تحقیق شیبه سازی در حالت پایا و دینامیک واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه شیراز توسط نرم افزار AspenDynamic و Aspen Plus انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی واقعی و منحنی نقطه جوش محصولات مختلف با منحنی حاصل ازشبیه سازی مقایسه شد تاثیر عواملمختلفی مانند تغییر دمای خوراک افزایش و کاهش جریان محصولات تغییر گرمای حذف شده از جریان گردشی برکمیت و کیفیت محصولات مورد بررسی قرارگرفت درحالت دینامیک کنترل کننده های مورد نیاز جهت حفظ کمیت و کیفیت محصول درحد مطلوب نصب و تنظیم شد بهترین جفت های کنترلی تعیین شده و ساختار کنترلی واحد بطور دقیق مورد بررسی قرارگرفت . ظرفیت پالایشگاه با استفده از ساختار کنترلی مناسب بدون ایجاد تغییر در طراحی موجود ۱/۵ برابر شد درظرفیت جدید کنترل کننده ها تنظیم و با تحلیل پاسخ حلقه بسته سیستم نشان داده شد که درصورت ایجاد اغتشاش درواحد کنترل کننده ها به خوبی عمل کرده و کیفیت محصول را درحدمطلوب حفظ می کنند.