سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – استادیار دانشگاه گیلان
خه بات شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین پژوهش شبیه سازی عددی مسیر حرکت حبابهای منفرد با قطرهای متفاوت دریک برج حبابکار با یک توزیع کننده گاز با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی درحالت دو بعدی انجام گردیده است برای شبیه سازی جریان چندفازی از مدل حجم سیال و برای آشفتگی جریان از مدل دو معادله ای k-e استفاده گردید روند نتایج حاصل از تحقیق نشان دادند که برای سرعت های ورودی گاز درمحدوده ۰/۲تا۰/۴ متر برثانیه و تولید حبابهایی درمحدوده ۱/تا۲/۸ میلی متر با افزیاش قطرحباب سرعت صعود ابتدا تا قطر۲/۳ میلی متر افزایش و سپس کاهش پیدا کرد جهت اعتبارسازی داده ها نتایج حاصل از این شبیه سازی با رابطه تجربی بدست آمده برای سرعت صعود حباب منفرد توسط کریشنا مقایسه گردیده و توافق خوبی مشاهده گردید.