سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – استادیارگروه مهندسی شیمی،دانشگاه گیلان،دانشکده فنی و مهندسی
علی بصیری – دانشجوی کارشناس ارشدگروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی و

چکیده:

در این مفاله به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به بررسی اثر سرعت گاز بر ماندگی فازها در یک ستون بستر سیال سه فازی که به ارتفاع ۱متر و قطر ۷۴ سانتیمتر که حاوی فاز مایع می باشد می پردازیم به طوریکه فاز جامد با جزء حجمی ۰/۱۵ درون فاز مایع پخش شده و فاز گاز با سرعت های مختلف از درون یک پخش کننده فاز گاز)اسپارژر( به قطر ۷ سانتیمتر وارد ستون می شود.نتایج حاکی از این می باشند که با افزایش سرعت فاز گاز از ۰/۰۲ تا۰/۰۸ متر بر ثانیه ،میزان ماندگی فاز جامد کاهش پیدا می کند و ماندگی فاز گاز با افزایش همراه است. همچنین بررسی شعاعی ماندگی فازها حاکی از آن است که میزان ماندگی در مرکز ستون بیشتر از دیواره ها می باشد که این تغییر در ماندگی فاز گاز بیشتر است.