سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – استادیارگروه مهندسی شیمی،دانشگاه گیلان،دانشکده فنی و مهندسی
علی بصیری – دانشجوی کارشناس ارشدگروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان،دانشکده فنی و

چکیده:

در این مفاله به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به بررسی اثر تغییرات چزء حجمی و چگالی فاز جامد بر ماندگی فازها در یک ستون بستر سیال سه فازی به ارتفاع ۱متر و قطر ۷۵ سانتیمتر می پردازیم. فاز جامد با جزء حجمی های ۰/۱۵,۰/۲۵,۰/۳۵ وچگالیهای ۵۰۰۰و۴۰۰۰و۳۰۰۰و۲۴۷۰متر مکعب بر ثانیه درون فاز مایع پخش شده و فاز گاز با سرعت ۰/۰۲متر بر ثانیه از درون یک پخش کننده فاز گاز)نازل اسپارژر( به قطر ۷ سانتیمتر وارد ستون می شود.نتایج حاکی از این می باشند که با افزایش جزء حجمی فاز جامد،میزان ماندگی فاز گاز کاهش پیدا می کند و ماندگی فاز جامد افزایش پیدا می کند. افزایش چگالی فاز جامد، باعث کاهش ماندگی فاز جامد شده و نیز میزان ماندگی فاز گاز در این شرایط روندی نزولی است.