سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی – استادیار دانشگاه گیلان
خه بات شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق شبیه سازی عددی مسیر حرکت یک جفت حباب سری دریک برج حبابکار با یک توزیع کننده گاز به منظور بررسی اثرات دنباله و خواص سیال بررفتار حباب با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی در حالت دوبعدی انجام گردیده است برای شبیه سازی جریان چندفازی ازمدل حجم سیال و برای آشفتگی جریان از مدل دو معادله ای k-e استفاده گردید نتایج حاصل ازاین شبیه سازی نشان دادند که سرعت صعود حباب تعقیب کننده بهدلیل قرارگرفتن دردنباله حباب جلویی افزایش یافته است و درنهایت دو حباب ادغام می شوند بررسی ها بیشتر نشان دادند که با افزایش ویسکوزیته سیال ادغام حباب ها به تاخیر افتاده و نیاز به زمان بیشتری دارد.