سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد حاجی ابوطالبی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
شهریار محققیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

یکی از شاخه های نسبتاً جدید علم مکانیک که می تواند در پیش بینی شکست و گسیختگی مواد به کار رود، مکانیک آسیب است. آسیب، فرآیند فیزیکی پیشرونده ای است که در اثر آن مواد دچارشکست می گردند. در این تحقیق ابتدا، با استفاده از روش اجزاء محدود و معیار آسیب برشی هوپیوترا ١، فرایند صفحه تراشی به صورت دو بعدی و سه بعدی شبیه سازی می گردد. سپس، میزان پارامتر آسیب در داخل قطعه کار در خلال براده برداری پیوسته در فرآیند به دست می آید. در آخر، تاثیر عواملی مانند سرعت پیشروی تیغه ابزار، زاویه آن و اصطکاک بر روی مقادیر نیروهای وارد بر تیغه ابزار تعیین گردیده و حالات بهینه مشخص می شوند.