سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین دارمی زاده – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی , دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا انصاری – دانشیار , گروه تبدیل انرژی , دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله یک روش دقت بالا به منظور شبیه سازی جریانهای چندجزیی تراکم پذیر با وجود شاک مطالعه قرار می دهد . بدین منظور از حلگر ریمانHLLC و روش حل عددی گو دونوف با دقت مرتبه ۲ زمانی و مکانی برای مدل دوسیالی هیپربولیک ۶ معادله ای دوفشاری استفاده به عمل آمد . این روش به صورت موفقیت آمیز برای یک مسئله دو بعدی دوفازی تراکم پذیر شامل برخورد شاک به حبابR22در هوا به کار گرفته شد . نتایج عددی بدست آمده تطابق عالی با نتایج تجربی و نتایج قبلی بدست آمده توسط محققین با روش های عددی دیگر دارد . روش در عین سادگی, قادر است موجشاک گذرا و ناپیوستگی های مواد و ناپایداری های فصول مشترک رابه دقت و بدون نوسان و دیفیوژن اضافی تسخیر نماید