سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید حسن پور – دانشجوی دکتری مکانیک، شرکت رایان تحلیل سپاهان، شهرک علمی تحقیقاتی اص
احمد صابونچی – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مرتضی نوایی – کارشناس ارشد مکانیک، واحد نورد سرد، مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

شبیه سازی عددی برای قسمت گرمایش کوره آنیل پیوسته واحد گالوانیزه در مقاله حاضر ارائه شده است. در این شبیه سازی عددی، پدیده های احتراق در لوله های تشعشعی، انتقال حرارت تشعشعی درون کوره، انتقال حرارت هدایتی در ورق و انتقال حرارت جابجائی درون و اطراف کوره مدل سازی شده است. دقت شبیه سازی عددی برای تخمین پارامترهای عملکردی کوره آنیل خط گالوانیزه با استفاده از نتایج اندازه گیری دما در خط بررسی شد. شبیه سازی عددی توانست با دقت مناسبی دمای ورق در ناحیه گرمایش کوره را محاسبه کند. در ادامه اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد کوره مورد توجه قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی جهت افزایش تولید عبارتند از :سرعت حرکت ورق در کوره و عرض ورق، نتایج نشان می دهد راندمان حرارتی کوره در آنیل کردن ورق های عریض بالاتر خواهد بود.