سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی محمدی – استادیار دانشگاه کاشان

چکیده:

از آنجا که هزینه های حمل و نقل د حدود نیمی از هزینه های عملیاتی معادن روباز را تشکیل می دهند، از مؤثرترین گام ها برای کاهش هزینه ها، کاهش هزینه های مربوط به این بخش است. یکی از راه های کاهش هزینه های حمل و نقل، تخصیص مناسب کامیون ها در مسیرهای باربری و در نتیجه کاهش زمان ا نتظار تجهیزات حمل و نقل می باشد. یکی از روش های توزیع و تخصیص مناسب کامیون ها در معادن روباز استفاده از تکنیک های شبیه سازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ARENA است. این نرم افزار شی گرا بوده و مدلسازی در آن به صورت فرآیند گرا انجام می شود. در این مقاله شبیه سازی سیستم ترابری معدن شن و ماسه ی کوهی زاگرس کوهرنگ واقع در استان چهارمحال بختیاری توسط نرم افزار ARENA صورت گرفت. برای این منظور ابتدا سیستم موجود در معدن مدلسازی و سپس بر اساس مدل شبیه سازی شده، عملکرد سیستم بررسی شد. در نهایت با تغییر پارامترهای مدل و منطبق کردن آن با وضعیت های مختلف، پیشنهادهای جدیدی برای معدن همچون جایگزینی کامیون های با ظرفیت مختلف و بکارگیری ترکیب های مختلف لودر- کامیون ارائه و بر اساس آن تعداد بهینه ی کامیون ها محاسبه شد.