سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود داودیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مهران عامری – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توپک ها بصورت وسیعی در حفظ ظرفیت و یکپارچگی خطوط لوله استفاده می شوند . انجام موثر این امر مستلزم فهم صحیحی از ارتباط توپک، خط لوله و شرایط عملیات توپک رانی می باشد . در این مقاله به تحلیل دینامیکی توپک در خ طوط لوله گاز پرداخته می شود . معادلات اساسی جریان شکل دیفرانسیلی معادلات بقای جرم، ممنتم خطی، انرژی و معادله حالت می باشند . معادلات دیفرانسیل پاره ای هذلولوی غیرخطی جریان، و معادله حرکت توپک همزمان به روش مقدار مشخصه ها حل می شوند . از حل این معادلات سرعت تو پک، فشار خط در نقاط مختلف و مدت زمان رسیدن توپک به انتهای خط بدست می آید . مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های تجربی خط لوله پازنان آغاجری به مارون نشان از کارایی مدل در پیش بینی شرایط عملیات توپکرانی دارد .