سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا سقراط – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
ناصر خاجی – دانشیار مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس
حمید زعفرانی – استادیار مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز

چکیده:

یکی ازمسائل مهم در لرزه شناسی مهندسی مدل کردن و پیش بینی حرکات زمین براثر زلزله در یک محل دلخواه می باشد دو رویکرد متفاوت یعنی استفاده از مدلهای فیزیکی و روابط تجربی می تواند برای ارزیابی مشخصه های حرکت زمین لحاظ شود در روش مربوط به روابط تجربی با استفاده از یک سری مشاهدات حرکت زمین یک مدل ریاضی برای توصیف آن داده ها ارائه می شود توجه به این نکته ضروری است که مدل ریاضی می تواند ارتباط کم و ضعیفی با فیزیک مسئله داشته باشد به عبارتی این رویکرد که یک مدل کاملا ریاضی می باشد تنها برای توصیف اطلاعات مشاهده شده می باشد. همانطور که مشخص است اعتبار این رویکرد میزان قابل اطمینان بودن آن اساسا به کافی بودن داده ها بستگی دارد.