سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد صباغی – استادیار دانشکده فناوری های نوین، بخش نانومهندسی شیمی، دانشگاه شیرا
رضا ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، داشکده فناوری های نوین، بخش نانومهندسی شیمی،
مجتبی شریعتی نیاسر – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
مهدی ظرافت – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

چکیده:

میعانات گازی که یکی از ارزشمندترین فرآورده های گاز است، حاوی یون کلر می باشد. این یون به شدت با آهن واکنش داده و باعث خوردگیو هزینه زیاد می شود. برای رفع این مشکل یکی از بهترین راه ها استفاده از نانوفیلتراسیون بوده لذا با مدلسازی، بدون کار آزمایشگاهی و خطاهایموجود در آن، می توان پیش بینی نمود که چه میزان جداسازی صورت می گیرد. در این مقاله، مدل بار فضایی جهت بدست آوردن توزیع غلظت،فشار و سرعت در غشا مورد استفاده قرار گرفته است. قابل ذکر است که مدلسازی نانوفیلتراسیون برای جداسزی یون کلر از میعانات گازی برایاولین بار صورت گرفته است. در ضمن حل عددی مدل از روش المان محدود انجام شده است