سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سودابه شهریاریان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس
قاسم حیدری نژاد – دانشیار بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس
شهرام دلفانی – مربی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

در این تحقیق از ترکیبی از دو روش گردابه تصادفی و الگوریتم تصحیح شده SLOIC برای شبیه سازی جریان گذرای احتراقی در اطراف استوانه استفاده شده است. مدل شامل دو قسمت می باشد که در قسمت اول از روش گردابه تصادفی برای حل میدان چرخشی استفاده می شود و در قسمت دوم از الگوریتم تصحیح شده SLIC برای حل انتشار شعله استفاده شده است. در این تحقیق سرعتهای گردابه ای ، ویژگی های هندسی گردابه اصلی در پشت استوانه، تغییرات سرعت شعاعی در دو حالت احتراق و عدم احتراق نشان داده شده و تاثیرعدد رینولدز بر روی این مقادیر بررسی شده است.