سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین برقعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی حیدری – دانشجوی دکترا
مهدی نویدبخش – دانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این تحقیق به بررسی تغییر و تحول ساختار میدان جریان دو بعدی درنواحی بعد از ناحیه برخورد جریان می پردازد برای مطالعه ساختار جریان ارام جت دو بعدی محصور از روش بولتزمن شبکه ای استفاده شده است روش بولتزمن شبکه ای به عنوان یک روش ثانویه برای شبیه سازی های دینامیک سیالات محاسباتی به کارگرفته می شود دراین مقاله از شبکه D2Q9 و برای مدلسازی برخورد ازتقریب زیرتخفیف یگانه Single-Relaxation-Timeاستفاده شده است خطوط جریان برای میدانهای جریان مختلف ارایه شده و با مقایسه کانتور مقادیر سعرت اندازه ناحیه برخورد مشخص شده است به منظور بررسی تاثیر عدد رینولدز و نسبت هندسی برروی میدان جریان و دما شبیه سازی عددی برای اعداد رینولدز ۵۰ الی ۵۰۰ و نسبت های هندسی ۲ الی ۵ صورت گرفته است همچنین عدد رینولدز بحرانی با تغییر رژیم جریان از حالت پایا به حالت ناپایا شروع ناپایداری برای هر هندسه بطور مجزا گزارش شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق به خوبی روند تغییرات ضرایب بی بعد مهم در مسئله را نشان میدهد.