سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه کردی – دانشجوی سابق کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمان
محسن ایراندوست – استاد یار دانشگاه آزاد کرمان
مجید حیدری زاده – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
امیر رباطی – استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رودخانه مراد آباد و در ادامه آن رودخانه حاجی آباد در شهرستان حاجیآباد در شمال استان هرمزگان واقع شده است. اهمیت پهنه بندی سیلاب این رودخانه بدلیل وجود جاده اصلی و آسفالته حاجی آباد به کرمان و سیرجان بهبندرعباس، قرار گرفتن شهر حاجی آباد در اطراف مسیر رودخانه و از طرف دیگر برداشت مصالح رودخانه ای بطور متناوب از بستر رودخانه و تخلیه نخاله های ساختمانی بطور گسترده و در نتیجه بهم ریختگی بستر باعث ایجاد خساراتو خطر ورود جریان سیل در اراضی شهری شده است. این تحقیق با هدف شبیه سازی جریانهای غیر دائم و تحلیل پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS ونرم افزار ARC MAP به منظور کاهش خسارات سیل به اجرا گذاشته شده است. بر اساس این تحقیق، سیل خسارات جبران ناپذیری به منطقه وارد می کند که این مهم نیاز به کنترل شرایط در بالا دست منطقه دارد. عملیات آبخیزداری در بالا دست منطقه و ایجاد سد خاکی و تنظیمی به کنترل و کاهش سیل گیری و خسارات آن کمک می نماید و بعلاوه ایجاد دیواره های حفاظتی در قسمتحاشیه نشین ومناطق شهری لازم می باشد