سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشیار دانشگاه کاشان
دانیال قاسمی – دانشجویان کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
پوریا محمدی –

چکیده:

دراین تحقیق به شبیه سازی میدان جریان و دما دریک فراجاق گاز خانگی پرداخته و بهترین حالت ممکن برای دریچه های آن ارایه شده است حل معادلات حاکم معادله بقای جرم مومنتوم وانرژی برای بدست آوردن میدان جریان فشارودما برای حالت های مختلف با استفاده ازنرم افزار فلوئنت انجام گرفته است با استفاده ازنرم افزار گمبیت مش مورد نیاز برای حل عددی درفلوئنت تولید شده است براساس نتایج عددی خطوط جریان و همدما برای حالات مختلف موردتحلیل قرارگرفته اند تاثیر محل ورودی هوای تازه و خروجی محصولات احتراق تعدادورودیهای هوای تازه و نیز نسبت ابعاد دریچه های ورودی وخروجی برمیدان جریان و دما مورد بررسی قرارگرفته است و حالت بهینه تعیین شده ست