سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیامک بکایی – دانشجو ی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه تبریز
داود عبدی – دانشجو ی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه تبریز
وحید احمدپورنظم – دانشجوی کارشناسی مکانیک
محرم جعفری – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

نمونه ای از جریان دو فازی، جریان قطره ای است که در بسیاری ازفرایندهای صنعتی از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و کاربردهای پزشکی و هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند. در شرایط مناسب، حرکت یک قطره در سیال دیگر می تواند باعث افزایش انتقال حرارت و جرم شود بطوریکه در دهه اخیر، استفاده از قطرات کوچک به عنوان واکنش گر در سیستم های کوچک سیالاتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو یکی از موضوعات مورد مطالعه محققین، چگونگی کنترل قطرات در شرایط مختلف و یافتن نیروی محرک مناسب برای حرکت آن ها، است. در کار حاضر حرکت دو قطره آب با جرم های مختلف در روغن با حضور میدان الکتریکی با ولتاژ بالا ۱ بررسی می شود. و کانتور های حرکت دو قطره و میدان الکتریکی حاصل بررسی می شود