سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه قلمبر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز
ناصر طالبی بیدختی – استاد بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
امیرحسین نیک سرشت – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

مستهلک کننده پرش اسکی یکی از انواع اصلی سیستم های استهلاک انرژی در پایانه مجاری تخلیه سیلاب اصلی سدها به شمار می رود استفاده از این المان در صورت وجود شرایط زمین شناسی و توپوگرافی مناسب در پایاب درمقایسه با سایر سازه های مستهلک کننده انرژی مقرون به صرفه می باشد این المان اغلب با جامی دایروی شکل همراه است اما یک پرش اسکی با جام مثلثی به دلیل سهولت در ساخت نیز می تواند جایگزین مناسبی برای فرم متداول آن محسوب گردد. تعیین توزیع فشار هیدرودینامیکی در کف سازه پرش اسکی و پروفیل سطح ازاد جریان خروجی از آن در طراحی پارامترهایی اصلی محسوب می شوند که اغلب از طریق ساخت مدل هیدرولیکی تعیین می گردند دراین مقاله به منظور دست یابی به اهداف مذکور با استفاده ازنرم افزار فلوئنت معادلات ناویر استوکس درحالت دو بعدی و ناماندگار برای جریان آشفته حل شده اند.