سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین امینی – گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
علی عباس نژاد – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالفضل ساغری – گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جداکننده های گرانشی افقی برای جدا کردن نفت خام از آب و سایر ترکیبات موجود در چاه نفت به کار می رود دراین کار فرایند جداسازی دو فازی نفت خام از آب به کمک روشهایدینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شد. جداکننده گرانشی تحت بررسی ۰٫۸۷۵ متر طول و ۰٫۲۵ متر عمق مدل دو بعدی جداکننده گرانشی به کار گرفته شده در میدان نفتی دریای شمالی انگلستان بود در شبیه سازی از مدل چند فازی Mixture و مدل تبادل مومنتوم بین فازی Morsi-alexander و مدل آشفتگی k- e استفاده شد ترکیب جریان ورودی شامل ۲۰ در صدنفت خام و ۸۰ درصد آب بود نتایج شبیه سازی با مدل آزمایشگاهی مقایسه و اثبات شد که مدلهای به کارگرفته شده در شبیه سازی عددی جداکننده گرانشی روشی مناسبی برای ارزیابی راندمان و عملکرد جداکننده گرانشی هستند. راندمان جداسازی در حضور صفحات سوراخدار با سطح آزاد ۵ ، ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درصد اندازهگیری شد و مطابق با نتایج آزمایشگاهی بهترین راندمان جداسازی با وجود صفحه سوراخدار با سطح آزاد ۱۰% حاصل گردید.