سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم شیرانی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله جریان سیال در هندسه های با ابعاد میکرو به وسیله روش شبکه بولتزمن شبیه سازی شده است . این مقاله با دو هدف نوشته شده است یکی وابسته کردن زمان آرامش به عدد نودسن و دیگری بررسی محدوده عددنودسن که در آن جریان جواب مناسبی می دهد. از شرط مرزی پخش مولکولی روی دیوارها استفاده شده است. جهت ارزیابی صحت نتایج جریان کوئت وجریان در یک میکرو کانال مدل شده است. برای جریان کوئت در محدوده وسیعی ازعدد نودسن مسئله حل شد وبر روی صحت نتایج بحث شده است. نتایج حاصل با روشهای مونت کارلو وروش شبکه بولتزمن انتروپیک مقایسه شد که توافق خوبی را نشان می دهد.