سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید علی دادی ده کهنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دانشکده مهندسی شیمی
ابراهیم حاجی دولو – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برای کنترل فوران سطحی و احتراق چاههای نفت و گاز با استفاده از لوله هدایت کننده و روش درپوش گذاری، لازم است تیم عملیاتی بتواند به دهانه چاه نزدیک شود. مکش بسیار زیاد هوا در اطراف چاهکه ناشی از جریان سریع جت خروجی و حرکت آن درون لوله هدایت کننده است باعث ایجاد خلا بسیار زیاد و شرایط خطرناک برای افراد عملیات می شود. هدف این تحقیق مدلسازی و شبیه سازی میدان جریان اطراف چاه فورانی با حضور لوله هدایت کننده و همچنین بررسی میزان خلا اطراف لوله هدایت کننده در صورت ایجاد سوراخ بر روی لوله هدایت کننده می باشد. برای شبیه سازی از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد در صورت استفاده از لوله هدایت کننده سوراخ دار، خلا حاصله در اطراف چاه نسبت به حالتی که از لوله هدایت کننده بدون سوراخ استفاده میشود به میزان حدود ۴۰ درصد کاهش می یابد. در نتیجه استفاده از لوله هدایت کننده سوراخدار برای عملیات توصیه می شود.